Innovasjon og industrielt internett

Hele næringslivet er nå inne i en ny industriell revolusjon. Internett, digitalisering og kunstig intelligens får en sterk innvirkning på hvilke bedrifter, produkter og tjenester som vil vokse - og hvilke som vil forsvinne. Nå kreves det fokus på fornyelse og omstilling. Høgskolen i Molde tilbyr et unikt etterutdanningsprogram innen innovasjon og industrielt internett, spesialutviklet for næringslivet.

Studiet Innovasjon og industrielt internett er samlingsbasert, gir 15 studiepoeng og kan selvsagt kombineres med fulltidsarbeid. Emnet går over ett semester og inkluderer en studietur til San Francisco Bay Area, der noen av verdens ledende miljøer innen innovasjon og nyskaping er lokalisert. Her besøker vi anerkjente kompetansemiljø og møter forskere innenfor fagfeltet.
Søknadsfrist 1. desember 2017.

Nye krav til kunnskap og digitale ferdigheter

Industrielt internett er den tette koblingen mellom fysiske gjenstander og det digitale. Det er fysiske maskiner og produkter - koblet til internett. Altså det det vi kaller internet of things, eller tingenes internett, brukt i en industriell sammenheng. I løpet av svært kort tid har norsk industri gått fra å være arbeidskraftintensiv, til å bli kunnskapsintensiv. Vi snakker om en fjerde industriell revolusjon. En tidsalder som krever ny kunnskap og nye digitale ferdigheter for å vinne frem i markedet.

Teknologi og digitalisering

– Studiet handler kort fortalt om hvordan organisasjoner skal bli mer innovative. Dette er spesielt viktig i en tid hvor vi ser store muligheter og utfordringer knyttet opp mot ny teknologi og digitalisering. Vi fokuserer på hvordan bedrifter skal organisere seg for å kunne gripe de mulighetene som ligger i ny teknologi, forteller Lise Lillebrygfjeld Halse, førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde.

Organisering og eksamen

Høgskolen i Molde har bred kompetanse innen logistikk, IT og økonomi, hvor vi fokuserer på forretningsmodeller, produksjonsprosesser, ledelse- og samarbeidsformer. Gjennom emnet Innovasjon og industrielt internett vil vi bidra til å gjøre industrien bedre rustet til å forstå og håndtere de nye utfordringene som en ny industriell revolusjon innebærer. I tillegg til egne forelesere, vil de fremste fagfolkene i inn- og utland forelese om sentrale temaer innenfor innovasjon. Studiet er organisert rundt samlinger på 2-3 dager og avsluttes med at studentene presenterer son semesteroppgave, som også utgjør eksamen i kurset.

Husk søknadsfrist 1. desember. Les mer og søk her: www.himolde.no/studier/industrial-internet