Vil dere delta på dugnaden for opprusting av Sjøfronten og Torget i Molde?

Vi er godt i gang med dugnaden og har fått veldig god respons på invitasjonen om å delta. Vil dere delta?

Kommunen har bedt næringslivet i Molde om å fremskaffe kr 10 mill. til delfinansiering av utbyggingen. Vi har fått opplyst at dersom en ikke lykkes med å skaffe finansnæring fra næringslivet, vil opprustingen av Torget ikke bli gjennomført i denne omgang. MNF har derfor tatt initiativ til en dugnad, der vi ber gårdeiere og andre delta. Vi har søkt om, og fått, tilsagn på kr 1,9 mill. fra GassROR IKS og kr 2 mill. fra 4 bedrifter som ikke er gårdeiere. Samtlige gårdeiere fra Seilet i vest til Ranvikhjørnet i øst, vel 110 bygårder, har fått invitasjon til å delta i dugnaden. Det har vært veldig god respons på invitasjonen om å delta, og vi nærmer oss det nødvendige beløpet!

Vi har nå fått spørsmål fra handelsdrivende og andre næringsaktører om det er mulig for dem å delta. Det er det! Det vil bli lagt opp til synliggjøring av bidragene ved annonse i Romsdals Budstikke, og det undersøkes om en kan få til en tavle på Torget med logoer og informasjon om næringslivets bidrag. Videre vil vi invitere deltakerne på eget arrangement i forbindelse med åpningen av Sjøfronten. Av plasshensyn ved synliggjøring av bidragene har vi satt en grense på kr 20.000 og oppover for å få logo på annonse i RB, og på plakett/tavle på Torget. For beløp over kr 20.000 kan en og innbetale beløpet enten som engangsbeløp eller i like rater fordelt over 5 år.

Bidraget er å anse som et tilskudd, og for noen gårdeiere kan en få skattemessige fradrag for kostnader gitt at kostanden har tilstrekkelig tilknytning til næringsvirksomheten bidragsyteren driver. Kostnaden må være pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt. Bidrag til å få gjennomført en oppgradering av sjøfronten i Molde kan for enkelte næringsdrivende bidragsytere ha den nødvendige tilknytningen. Hvorvidt vilkårene for skattefradrag knyttet til bidraget er oppfylt, må imidlertid vurderes konkret for den enkelte bidragsyter. 

Vi gleder oss og håper dette viktige byutviklingsprosjektet blir gjennomført! Dersom dere ønsker å delta ber vil om at dere registrer dere under innen 20. september.

Ved spørsmål, kontakt oss på post@moldenf.no eller Britt Flo, tlf 90 79 90 05.

* Kryss av for ønsket betalingsform
Dersom beløpet er over kr 20.000