Karrieredagene inspirerer og hjelper elevene til videre valg av utdanning og yrke!

Karrieredagene 2017 er over og tilbakemeldingene er gode, både fra elvene, skolene og bedriftene som deltar. Mange elever sier at Karrieredagene hjelper de til å ta valg videre.

Samtlige 10. klasser fra alle 25 skolene i regionen, nesten 900 elever, deltok på årets Karrieredager.  I løpet av en hel dag får elevene møte nærmere 30 bedrifter, opplæringskontor og skoler som viser frem sine yrker og studietilbud. Elevene får prøve ulike yrker i praksis samtidig som de får informasjon om utdanningsløp og jobbmulighetene etter endt utdanning.

I år som i fjor viser resultatet av elevundersøkelsen, som ble sendt ut i etterkant av Karrieredagene, at ca 50% av elevene som har svart mener at Karrieredagene er god inspirasjon til videre valg av utdanning og yrke -  13 av elevene  svarer videre at Karrieredagene hjalp dem til å ta et valg.

Svært mange av ungdommene vet ikke om de har lyst til å bo og jobbe i Molde-regionen etter endt utdanning. Vi håper og tror at Karrieredagene er med på å vise hvilken bredde som finnes i regionen vår og at møtet med bedriftene på Karrieredagene gjør elevene bedre kjent med næringslivet vårt. 

Vi spurte også lærerne som var med elevene på Karrieredagene følgende spørsmål: 

Tror du Karrieredagene er med på å inspirere elevene til videre valg av utdanning/karriere? 
Svar på en skala fra 1 - 6, der 1 = i liten grad og 6 = i stor grad. 
Samtlige lærere har svart. 16% svarer 4,  68% svarer 5  og 16 % svarer i stor grad. 

Hva er din totalopplevelse av Karrieredagene som informasjonskanal til elevene?
Svar på en skala fra 1 - 6, der 1 = lite god opplevelse og 6 = veldig god opplevelse.
Lærerne svarte slik: 3 (4%), 4 (24), 5 (56%) og 6 (16%)

På bildet under ser du hva elevene svarte da de ble spurt om sin totalopplevelse av årets karrieredager:

Totalopplevelse Karrieredagene 2017 Elever

Disse aktørene hadde stand for elevene på Karrieredagene i år:

På Brunvoll: 

Brunvoll, VARD, Molde Brann- og Redningstjeneste/Feiervesenet, Opplæringskontoret for Bilfag, Opplæringskontoret for Elektrofag, ELMO Teknikk AS, Mifo AS, iElektro AS, Istad Nett AS, Romsdal VGS, Rørleggerbedriftenes Opplæringskontor, Doosan Infracore, OKAB Møre og Romsdal, Omya Hustadmarmor, Glamox, Astero, Opplæringskontoret for Teknologifag Møre og Romsdal, Opplæringskontoret for Byggfag, Fræna VGS og Opplæringskontoret for Transportbransjen. 

På Høgskolen i Molde: 

Romsdal VGS med Innovasjon & Ledelse, Service & Samferdsel og frisørfaget, LO, Marint Kompetansesenter, Rauma VGS med mat og helse, Scandic Seilet Hotell, Nordmøre og Romsdal Kommunale Opplæringskontor, Sparebanken Møre og Høgskolen i Molde med yrkesvalg knyttet opp mot fagretningene ved skolen (syke-/vernepleie, IT, logistikk, idrett, juss og valuta).

Img 1371