Seminar - Lederforum for Kvinner

Ett av topp tre temaer dere ønsket lederforumet satte på agendaen for 2017 var - Hvordan coache ansatte? Vi ønsker nå velkommen til seminar, torsdag 11. mai kl. 10.00 - 16.00. Seminaret er kun for medlemmer i Lederforum for Kvinner.
Dato11. mai kl. 10:00 - 16:00
StedAlexandra Hotell, Bankettsalen
Last ned til kalender

Coaching er en metode for å veilede, motivere eller styre gjennom samtaler, aktiv lytting og individuelt tilpassede råd og oppmuntring. Teknikken brukes innen lederutvikling og administrasjon, og av profesjonelle coacher. Begrepet "coach" betyr opprinnelig "vogn", altså noe som frakter et menneske fra et sted til et annet. Når vi snakker om coaching som en type veiledning, brukes ordet billedlig som et uttrykk for en indre reise. Coachen blir da den personen som hjelper en annen til å utvikle mentale eller praktisk ferdigheter, altså bevege seg fra et til annet sted i sine prestasjoner. (Kilde: Store Norske leksikon)

Er du ikke medlem i Lederforum for Kvinner, kan du klikke for å melde deg inn her

Møteleder og kursholder er Audhild Mork, som med egne ord presenterer seg slik: Eg jobbar med utvikling av menneske og organisasjonar, som prosessveiledar innan bedriftskultur og  LØFT(løysingsfokusert tilnærming).Har vore leiar i 28 år, derav 15 i det offentlege, henholdsvis som sosialsjef ,trygdesjef, helse og sosialsjef og personalsjef/ass.rådmann. Dei siste 15 år som eigar av eigen verksemd. Tidligare jobbpraksis inneberer også 6 år innan handel og reiselivsbransjen.Er utdanna sosionom fra 1988, og har etterutdanning i ledelse fra 1990. Cand.mag grad med faga psykologi, sosiologi og pedagogikk. Vidareutdanning i barnevern (1989), familiepsykiatri (1991), kompetanseutvikling (2002) og vidareutdanning i bedriftskultur i endring og utvikling (2007).Har kvalifisert meg for å arbeide i styrer, eksamen BI (2004).Gjennomført Traumeutdanning i Tromsø 2015/2016.Har blant anna styreverv i Molde og Romsdal Havn.Sertifisert LFA coach (løsningsfokuserte arbeidsplasser) - Ben Furman, Stockholm 2010. Har i ei periode jobba som rådgjevar i det private næringsliv, før eg etablerte Aura Consulting 1.april 2003. 

Tre tøffe damer tok utfordringen og meldte seg for å holde 15 minutters presentasjon: Rigmor Brøste, ass.fylkesmann i Møre og Romsdal, Anna Amundsen, daglig leder i ANNA Design AS og Hilde Oppigård, enhetsleder i Molde kommune. De vil fortelle litt om seg selv, hva dejobber med, hvorfor nettverk og hva som er deres beste råd ift coaching, både av ansatte og egencoaching.

Program: 

Kl 10.00 Best Hopes?
Kl 10.15 Bedriftskulturs betydning for coaching? Ledere som kulturbærere
Kl 10.30 Min erfaring med coaching – hvordan jeg coacher løsningsfokusert
Kl 11.00 Pause
Kl 11.15 Løsningsfokusert coaching – vi øver og deler erfaring i etterkant
Kl 12.00 Lunsj
Kl 12.45 Rigmor Brøste, ass.fylkesmann i Møre og Romsdal, Anna Amundsen, daglig leder i ANNA Design AS og Hilde Oppigård, enhetsleder i Molde kommune.
Kl 13.30 Pause
Kl 13.45 Når er DU på ditt beste som coachende leder? Hva skjer da?
Kl 14.15 Hvordan coache når du skal ta opp kritikk/noe vanskelig/nødvendig?
Kl 14.45 Pause
Kl 15.00 Vi øver i grupper på nettopp det – refleksjon i etterkant plenum
Kl 15.45 Hva var det beste som skjedde i dag? Hva har vi lært? Og hvorfor?
Kl 16.00 Takk for samværet!


Velkommen til en nyttig og lærerik dag!


Deltakeravgift: kr 1.500 + mva
Påmelding: Fortløpende og innen 5.mai

* Ja, jeg samtykker til at Molde Næringsforum (MNF) behandler personopplysninger om meg for å håndtere påmelding til MNFs arrangementer. Personopplysningene som behandles omfatter feltene i påmeldingsskjemaet, slik at MNF skal kunne registrere din deltagelse. MNF tar bilder på sine arrangementer som vil kunne distribueres på MNFs nettside og i sosiale medier.