Lederforum for Kvinner i Molderegionen

Utvidet nettverk, synliggjøring av kvinnelige ledere i regionen og faglig påfyll er det viktigste Lederforumet har bidratt til, det viser nylig gjennomført medlemsundersøkelse.

Coaching - hvordan få ansatte til å utfylle hverandre, hersketeknikk og påvirkning samt prestasjonspsykologi er de tre temaene som flest ønsker at forumet setter på agendaen i 2018. Medlemmene ønsker mellom 2-4 arrangement i året, og ikke minst ønsker de mer tid til erfaringsutveksling og innlegg fra medlemmene på samlingene.

Noen av kommentarene på spørsmålet hva synes som er viktigst med nettverket

 • Bygge nettverk, faglig påfyll og utveksle erfaringer.
 • ...at det finnes et nettverk som fungerer som kanal for påfyll, bekjentskap, utveksling og å finne personer som kan være sparringspartnere i forskjellige settinger.
 • Arenaen. Tror det er behov for et tverrfaglig forum med fokus på ledelse - profesjonalisering er viktig, både for kvinner og menn. Så er det kanskje nyttig med egen arena for kvinner enda noen år.
 • Det sosiale, bygge nettverk, lære av hverandre.
 • Samarbeid mellom lokale bedrifter.
 • Å bli kjent med kvinnelige ledere i mange bransjer uavhengig av fagområde, eller om det er privat eller offentlig. Mange av disse ville jeg ikke møtt på hvis det ikke var for nettverket.
 • Øke lederkompetanse og arbeidet for likestilling.
 • Bli kjent med og bli inspirert av andre flinke folk. Dra nytte av andres kompetanse.
 • Bli kjent med andre i uformelle omgivelser. Ha tid til å høre hva andre gjør. Det buurde vært satt av enda mer tid til erfaringsutveksling, jeg har mer igjen av det enn av foredragsholderne.
 • Relasjoner og den åpenheten det er i nettverket.
 • Den måte møtene er arrangert på. Meget uformell og inkluderende stemning. Føler meg alltid velkommen.
 • Innlegg fra deltakerne om ulike temaer.
 • Tilgang til gode kurs. Fremme kvinnelige ledere i regionen.
 • Skape en trygg arena hvor alle tør å by på seg selv

91 % av de som har svart på undersøkelsen synes forumet fungerer godt og ønsker det skal fortsette som i dag, mens vel 8 % ønsker endring. 92 % ønsker å fortsette som medlem  i 2018, mens 8 prosent vet ikke.

Forumet ble startet av MNF våren 2015, etter innspill fra kvinnelige ledere i regionen. Etter vel to års drift er det 162 medlemmer, hvilket er langt over det styret i forumet forventet. Forumet er en arena for kvinner i ledende posisjoner i Molderegionen. Forumet tilbyr fellesskap og erfaringsdeling gjennom møter og aktiviteter. Medlemmene innehar ledende posisjon i offentlig eller privat virksomhet, enten som leder, mellomleder eller strategisk ansvar, men ikke nødvendigvis personalansvar. 

Vi har siden oppstart arrangert tre medlemsmøter/seminar pr år, det har vært mellom 30-80 deltakere på hver arrangement, videre kjørte vi en kursserie i presentasjonsteknikk/retorikk vinter/vår 2016. Lederforumet er også en pådriver for å synliggjøre og profilere kvinnelige ledere i Molderegionen på en positiv måte.

Oversikt over medlemmer ser du her.

Styret:

Ingebjørg Klausen, daglig leder, NOV Midsund
Berit Bredskag Lied, regionveisjef, Statens Vegvesen region Midt
Britt Flo, daglig leder, daglig leder ,Molde Næringsforum
Marianne Gjerde, eier og personalansvarlig, Arvid Gjerde AS
Siw Bergsås, banksjef, Sparebank1 Nordvest

Styret skal behandle innspillene fra undersøkelsen på styremøte i desember, og setter samtidig opp arrangementsdatoer for 2018.