Mørebenken etablerer fast møteplass!

Etter initiativ fra næringslivsorganisasjoner i fylket etablerer Mørebenken en fast møteplass på Stortinget hver første torsdag i måned kl. 08.00 til kl. 09.45.

Dette blir en arena for alle som ønsker det og som har noe konkret de vil ta opp med Mørebenken. Leder av Mørebenken,  Helge Orten håper dette kan bli en god møtearena mellom næringsliv, organisasjoner og Mørebenken. I tillegg til denne møteplassen vil Mørebenken også vil ha egne besøksdager i fylket.

Dersom din bedrift har konkrete saker/problemstillinger dere ønsker å ta opp direkte med Mørebenken kontakt helge.orten@stortinget.no. En må være forberedt på at det kan bli et stramt program i enkelte møter da det kan være mange aktører som melder seg. Det bes og om at dere lager en A4-side med hovedbudskapet som kan deles ut til Mørebenken. 

Dersom dere ønsker besøk av Mørebenken når de skal ha besøksdager, eller har saker som det kan væra aktuelt for MNF  å engasjere seg i inn mot Mørebenken, ta gjerne kontakt med oss. 

Første møtet blir 9.november.