Økonomiske utsikter 1/2017

DNB Markets Ålesund og DNB Molde har gleden av å invitere til nytt  frokostseminar
Dato25. januar kl. 00:00
Last ned til kalender

Sted Molde Fjordstuer

Dato:  Onsdag  25. januar 2017

Frokost Kl. 08.00

Seminar Kl. 08.45-10.00


DNB Markets Økonomiske utsikter 1-2017: Nytt år - og nye tider

Senioranalytiker Eirik Larsen presenterer DNB Markets første konjunkturrapport for året,

hvor han blant annet ser på:

2016 var et år med mye uro, også politisk

Det teknologiske skiftet - digitalisering

Forventningene og utfordringene til 2017 er store både hjemme og ute

Vi spør: Hvordan påvirkes makroøkonomien, rentesettingen og valutakursene av bakteppet vi drar med oss inn i 2017?


?Påmelding innen mandag 23. januar.


Vi håper at du har anledning til å delta og imøteser din påmelding til:

Liv Karin Lyslo  Tlf.: 97539191            e-post: liv.karin.lyslo@dnb.no

VEL MØTT!