Optimistisk og fremoverlent på frokostmøtet 8.mars

Ordfører Torgeir Dahl, fylkesdirektør i NAV, Stein Veland, associate professor ved Høgskolen i Molde, Lise Lillebrygfjeld Halse og oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea var alle optimistiske mtp framtiden under sine innlegg på frokostmøtet 8.mars
Oppsummert; enorme investeringer i infrastruktur i regionen de kommende årene - arbeidsledigheten er på vei ned, Høgskolen har mål om å etablere et SFI, senter for forskningsdrevet innovasjon - og Saltvedt avsluttet med et kraftfullt foredrag om hvordan vi står oss i det store bildet. Stor interesse; ca 100 personer deltok på møtet på Molde Fjordstuer.
Presentasjonene finner du her.  Frokostmoete_8.mars_Molde_Fjordstuer.pdf