Over halvmillionen også i 2016

Trafikktall fra Molde Lufthavn

Trafikktall desember 2016
Desember 2016: - 0,6 %

Hele året: - 1,9 %, 503 457 passasjerer


Desember 2016 ga en nedgang i antall reisende over Molde lufthavn med 0,6 %, og totalt reiste 36 681 passasjerer over lufthavnen. Innenlands trafikk endte ned 1,1 % til 33 419 passasjerer, mens internasjonal trafikk gikk opp 5 % til 3 262 reisende. Økningen skyldes vekst i ruta mellom Gdansk og Molde.


Over en halv million passasjerer også i 2016
Årø passerte også i 2016 en halv million passasjerer, etter at denne milepælen ble nådd første gang i 2015. Totalt endte vi opp med 503 457 reisende (- 1,9 %), hvorav det var 456 978 passasjerer innenlands (-0,6 %) og 46 478 passasjerer på direkte
flyginger til og fra utlandet (-13,5 %).


Innenlands trafikk er altså på samme nivå som rekordåret 2015, mens utlandstrafikken er noe ned. Nedgangen på utland skyldes primært bortfall av direkteruta til Antalya/Tyrkia, og ingen Europa league for Molde FK i årets sesong. Vi ser imidlertid at ruta Gdansk-Molde har hatt god vekst, som kompenserer for noe av bortfallet på de ovennevnte rutene.


Ytterligere nedtrapping på Nyhamna i 2017
For 2017 forventes at trafikken i forbindelse med utvidelsen av Ormen Lange anlegget på Nyhamna trappes ytterligere ned frem mot sommeren. Vi ser imidlertid at det er en del aktivitet i den øvrige industrien som gir utslag den positive veien. Bygg og anlegg, fisk og aluminium rapporterer om økt aktivitet. Det samme gjelder reiseliv og innkommende turisme. Dette er et voksende marked, særlig i sommersesongen.


På bakgrunn av noe nedtrapping på Nyhamna forventes reduksjon i passasjertallene for 2017. Dog er det forventet at utenlandstrafikken vil øke, basert nye ruter til Kroatia og Rhodos denne sommeren. Disse kommer i tillegg til de eksisterende rutene til Kreta, Alicante, Mallorca, Las Palmas og Gdansk. Wizz air har for øvrig varslet at de øker flystørrelsen fra 1.juli 2017, fra 180 seters Airbus 320 til 230 seters Airbus 321.


topptur.jpg

Avinor bidrar til at over 50 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner på en sikker og effektiv måte. 3000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Dette inkluderer tårn og kontrollsentraler, bakketjeneste og utvikling av servicetilbud ved lufthavnene. Avinor er et statlig aksjeselskap og finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på lufthavnene.

Fullstendig statistikk finnes på www.avinor.no

Følg oss også på sosiale medier www.facebook.com/moldelufthavn

Spørsmål kan rettes til lufthavnsjef John Offenberg, john.offenberg@avinor.no