God deltakelse på frokostmøtet på Høgskolen 6.september

Her finner dere presentasjoner og noen bilder fra møtet hos Høgskolen i Molde 6.september 2017

På møtet fikk vi gode orienteringer fra Møreforsking, Ikuben/ProtoMore og Høgskolen som viser ambisjonene og mulighetene, pp legges ut på nettsiden til MNF.

Det ble presentert en offensiv og spennende plan for videre utvikling av Høgskolen i Molde. Ift de overordnede problemstillingene som ble diskutert på gruppearbeidet; samarbeid og veien videre for skolen, så er vår oppsummering: Det ble klart uttrykt både fra skolen og næringslivet at en ønsker et tettere samarbeid fremover. Et samarbeid som er svært viktig for å understøtte ambisjonene til skolen, samtidig som næringslivet vil nyte godt av kompetansetilførsel. Dialog, mer utadrettet virksomhet, arenaer, møteplasser, mentorordninger og prosjektoppgaver var stikkord for hvordan dette kan utvikles videre. Hva om en ikke lykkes med fusjon med NTNU, hvordan bør de agere? Fra gruppene var tilbakemeldingen at en støttet den strategien som skolen presenterte; plan A fusjon, og parallelt utvidet samarbeid mot NTNU, og utvikling av den visjonen som er lagt for HiM.

Det kom også mange gode konkret innspill på de andre spørsmålene som ble reist, som skolen vil se nærmere på fremover.

Igjen tusen takk for deltagelse og bidrag på møtet!

Presentasjon Frokostmøte Hi Molde 060917