Profilere din bedrift på Romsdalskonferansen 2017?

28. september arrangerer vi Romsdalskonferansen på Scandic Seilet - årets møteplass for nærings- og samfunnsliv i Molderegionen. Ønsker dere å profilere deres virksomhet under konferansen?

Konferansen arrangeres av næringsforeningene i Molderegionene i samarbeid med Romsdal Regionråd. 200-300 personer, hovedsakelig fra næringslivet i regionen, har årlig deltatt. I tillegg har vi hvert år hatt med 50-100 elever fra videregående skoler.

Se omtale av fjordårets arrangement i vedlagte oppslag i RB.

Konferansen er en fin arena å synligjøre din bedrift på, dere kan delta på følgende:

A. Logo i programmet (1/20 side) kr 3.000,- + mva
B. Annonse over ¼ side i programmet, med logo og evt kort om bedriften (dere sender oss annonsen slik dere ønsker den), logo på rollup i konferansesalen, ved siden av scenen. Pris kr 6000 + mva.

Programmet blir distribuert digitalt til ca 1000 personer på vår kontaktliste, samt at det blir delt ut til deltagerne på konferansen i konferansesalen.

Send mail til bb@moldenf.no eller ta kontakt på telefon 48 31 35 60 innen fredag 7.juli, om dere ønsker profilering. 

Husk også å melde deg på som deltaker på konferansen! Påmelding finner du her.