Suksess for den nye filmen om Molde

Over 100.000 visninger!
Filmen har hittil over 100.000 visninger på YouTube og Facebook! Ut fra tilbakemeldingene og delingen av filmen på sosiale medier så har den bidratt til det å skape stolthet av regionen -  det er og det som er intensjonen med filmen :-)
Snart kommer den også i en kortere versjon (15 sek) som skal vises på kino det neste halve året.


Se filmen her, på Facebookeller YouTube