Hvorfor utgjør kvinner bare 15 prosent?

Har din bedrift fått spørreundersøkelse fra Møre og Romsdal fylkeskommune om kvinner i ledende stillinger?

I Møre og Romsdal er andelen kvinnelige leder i aksjeselskap 15 %.  Hvorfor det er slik er interessant å få mer kunnskap om, derfor har Lederforum for kvinner i Molderegionen utfordret fylket til å skaffe mer kunnskap om dette.  Vi oppfordrer dere som har mottatt undersøkelsen fra Møreforsking om  å være med å svare slik at en får et så godt grunnlag som mulig.

Mer informasjon finner du her:

http://mrfylke.no/Tenesteomraa...