Trafikktall Molde Lufthavn - april 2017

Utvikling som ventet på Molde Lufthavn. April 2017 ga en nedgang i antall reisende over Molde lufthavn med 3,4 %, og totalt reiste 37 852 passasjerer over lufthavnen.

April 2017 ga en nedgang i antall reisende over Molde lufthavn med 3,4 %, og totalt reiste 37 852 passasjerer over lufthavnen. Innenlands trafikk endte ned 6,6 % til 34 599 passasjerer, mens internasjonal trafikk gikk opp 52 % til 3 253 reisende.

Innland ned – utland opp

Innlandstrafikken var svakere enn forrige år, og det var forventet. Påsken var i april i år, mot mars i fjor, og dette påvirker normalt innenlandstrafikken negativt. Utlandstrafikken fortsetter imidlertid å stige, og det er ruten Molde-Gdansk som nok en gang står for veksten. April sett under ett var omtrent som forventet.