Trafikktall Molde Lufthavn - Februar 2017

Februar 2017 ga en nedgang i antall reisende over Molde lufthavn med 9,9 %, og totaltreiste 35 625 passasjerer over lufthavnen.

Innenlands trafikk endte ned 9,7 % til 31 837 passasjerer, mens internasjonal trafikk gikk ned 12 % til 3 788 reisende.

Skuddår og Sevilla forklarer nedgangen
I fjor var det skuddår, og dette representerer alene 3,8 % nedgang. I tillegg spilte Molde FK sluttspill i Europa league over 2 kamper mot spanske Sevilla i februar 2016, og det var betydelig reisevirksomhet i forbindelse med begge kampene. Dette
hensyntatt, ser vi at den øvrige trafikken er på samme nivå som forrige år. 


Snoefreser_paa_MLU.jpg

Lite bruk for 1200 hestekrefter snøfreser på dager som denne - Molde Lufthavn februar 2017.


Avinor bidrar til at over 50 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner på en sikker og effektiv måte. 3000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Dette inkluderer tårn og kontrollsentraler, bakketjeneste og utvikling av servicetilbud ved lufthavnene. Avinor er et statlig aksjeselskap og finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på lufthavnene.


Spørsmål kan rettes til lufthavnsjef John Offenberg, john.offenberg@avinor.no

Følg oss også på sosiale medier www.facebook.com/moldelufthavn