Trafikktall Molde Lufthavn - januar 2017

Januar 2017 ga en økning i antall reisende over Molde lufthavn med 3,2 %, og totaltreiste 35 591 passasjerer over lufthavnen.

Innenlands trafikk endte opp 2,3 % til 32 340 passasjerer, mens internasjonal trafikk gikk opp 14 % til 3 251 reisende.

Oslo og Gdansk med økning
Det er rutene til Oslo og Gdansk som står for veksten i januar. Begge viser fin utvikling i forhold til januar forrige år. Rutene er volummessig lufthavnens største for hhv innenlands og utenlands trafikk.


Februar
For februar forventes nedgang i trafikken, delvis pga av fjorårets skuddår, som tross alt ga en hel trafikkdag ekstra i 2016.