Trafikktall Molde Lufthavn - mars 2017

Mars 2017 ga en nedgang i antall reisende over Molde lufthavn med 4,5 %, og totaltreiste 39 557 passasjerer over lufthavnen. Innenlands trafikk endte ned 5,7 % til 35 850 passasjerer, mens internasjonal trafikk gikk opp 8 % til 3 707 reisende.

Innland ned - utland opp
Innlandstrafikken var svakere enn forrige år. Noe av årsaken ligger nok i at fjorårets mars var svært sterk trafikkmessig, med en økning på 10,7 %. Nedtrapping av arbeidene på Nyhamna (Ormen Lange), utgjør nok en god del av forklaringen her.
Utlandstrafikken fortsetter imidlertid å stige, og det er ruten Molde-Gdansk som nok en gang står for veksten.

For april ventes også nedgang, i og med at påsken kommer i april i år, mot mars i fjor. I tillegg vil vi nok også i april se noe trafikknedgang knyttet til lavere aktivitet på Nyhamna.