Uttale fra Gjemnes Næringsforum til Streken AS

Innspill til reguleringsendring for gnr 30, bnr 81 og deler av gnr 30 bnr 42 og oppstart av regulering av gnr 30, brn, 5, gnr 30, bnr 19 og gnr 61, brn 60 i Gjemnes Kommune.