Verden 2017 sett fra Torget 4

Med oppsummering av 2017, hvordan vi ser situasjonen nå og hvordan det ser ut fremover for arbeids- og næringslivet i Molde/regionen, ønsker vi alle medlemmer, samarbeidspartnere og andre en riktig god jul og et godt og aktivt 2018!

Stikkord for hva MNF har jobbet med i 2017:  Nytt sykehus, leverandørnæringen på banen - Innfartsvei, bypakke, Møreaksen - Dugnad for realisering av Sjøfronten og Torget - Høgskolens rolle i regionen, samarbeid med næringslivet  - Flyplassen, videreføring av Molde Lufthavnutvikling AS, arbeid for flyruter - Masterplan for reiselivsnæringen i Nesset Molde og Midsund - Omdømmebygging: Innovasjoncamp, Karrieredager, Jobbdagen, lederforum for kvinner, ny Moldefilm, Romjulstreff mm. Våre møtesteder og nettverksarenaer er veldig godt besøkt og en viktig del av vårt arbeid. I 2017 har vi gjennomført 22 medlemsmøter/arrangement med nærmere 2000 deltakere fra næringslivet  og ca 2000 elever fra skolene i regionen. Videre har vi hatt flere besøk av Statsråder og politikere hvor vi har fremmet sentrale saker for regionen.

Hva har preget 2017?

Inntrykket fra media (RB) viser at det er to hovedsaker, knyttet til samfunns og næringsutvikling, som har vært på agendaen i regionen. Store infrastrukturprosjekt, hvor en er uenig om veivalg; Møreaksen, innfartsvei og sykehus. Omstilling og forsiktig optimisme i næringslivet.

Inngangen til 2017 startet med at regionen hadde hatt en dramatisk nedgang i arbeidsplasser,  over tusen arbeidsplasser ble bort i perioden i 2014-2016. Frem til og med 2017 har vi og hatt vekstimpulser av storstilt utbygging på Nyhamna. Arbeidsplassnedgangen vises godt igjen på temperaturmålerne for regionen i 2017: Molde og regionen har bråstopp i folketallsveksten, innpendlingen til Molde har gått tilbake og aktiviteten på flyplassen går ned. Eiendomssalg; det tar lengre tid å selge bolig enn før.

Status nå
2017 har vært preget av omstilling, strukturendringer, endringer i eierskap og endringer i toppledelsen. Vi ser tre hovedtrekk:

Bedriftene har økt omsetning og økt inntjening. 2016-tallene* viser vekst for bedriftene i regionen, omsetningen har økt med 3,5% i 2016, mot nedgang på  2,2% i 2015. Driftsmarginen har økt fra 4,3% til 6% i 2016, men det er fortsatt 40,6% som har negativ driftsmargin, 14,0% negativ EK. De 10 største bedriften i regionen har økt omsetningen med 10%, inntjening på knappe 4%. De største næringene i Molderegionen er varehandel, industri og bygg og anlegg. Disse utgjør 60% av omsetningen og 50% av verdiskapingen i regionen. Varehandel er størst omsetningsmessig, kjøpesentrene rapporterer om 2017-tall som viser status quo. For industri og bygg og anlegg er inntrykket at det ser mer optimistisk ut nå; de er styrket og tjener penger igjen.

Det rører seg ift bedrifter knyttet til sektorer vi ikke har vært særlig inne på tidligere; relatert til havbruk og andre knyttet til fremtidsrettede sektorer. I Molde er det vekst i nyetableringer;  30% flere i 2016 enn i 2015.

Arbeidsledigheten er på vei ned og nærings- og arbeidslivet søker etter nye folk. 

Kommende utbygginger og satsinger
Et sted med byggekraner og utbygginger er et godt tegn på fremtidstro. Fremover er det flere utbygginger og satsinger som vil gi aktivitet bl.a innenfor disse fire områdene:

Handelsbyen Molde/sentrum løftes. Bilbyen Molde har begynt byggingen, dette gir nye vekstmuligheter i Lingedalen. Sjøfronten og nytt Torg er vedtatt og startet.

Kompetanseløft. Høgskolen har nye krefter og nye ambisjoner. Byggeprosjekt Romsdal VGS er ferdig, alle skolene i Molde er nå oppgradert. iKuben fikk NCE-status og kan bli et kraftsenter som regionen må kapitalisere på.

Nye veier kommer. 9 km med ny vei til 1,3 mrd Lønset/Hjelset er vedtatt og skal stå ferdigstilt når SNR åpnes. Møreaksen, innfartsvei og bypakken er inne på NTP – og kan bli igangsatt i løpet av få år.

Store utbygginger forøvrig. Landbaserte oppdrettsanlegg; store investeringer er under planlegging. Sykehuset til 4,1 mrd er vedtatt bygget.

Oppsummert 
2017 har vært et krevende år; et år der bakrusen tok oss etter mange års kontinuerlig vekst, men 2017 er også året hvor det snudde. Vi ser gryende optimisme i nærings- og arbeidslivet, det kommer flere utbygginger og satsinger som skal realiseres fremover; de vil gi aktivitet, og være motorer for utvikling regionalt. Det er beundringsverdig at det ikke har vært svartmaling fra næringslivet eller samfunnsliv for øvrig, selv om de siste årene har gitt grunnlag for høylytt klagesang. Hvorfor? Svaret er innlysende; alle krefter har vært brukt på å se fremover, hva er vi gode på, hva kan vi utvikle, hvordan tjene penger fremover. Mentaliteten og kulturen for å fokusere på mulighetene er kanskje den største kraften til regionen. Det vil vi også se resultater av i årene som kommer.

Med denne oppsummeringen ønsker vi alle en riktig god jul og et godt og aktivt 2018!

 *tall fra SpareBank1 SMN