100 deltakere på årets første frokostmøte!

Stor interesse for frokostmøtet som ble holdt hos SpareBank 1 SMN 12. januar.

Daglig leder i Møreaksen AS, Harald Espeland, orienterte om status og fremdrift for Møreaksen. Ordfører Torgeir Dahl orienterte om innfartsveien, bypakken og Lønset/Hjelset. 

Harlad Magnus Andreassen fra SMN Markets og Vegard Helleland fra SpareBank 1 SMN fortalte om utsiktene for næringslivet, både på regionalt nivå og i et bredere perspektiv. 

Her er presentasjonene fra møtet:

Harald Espeland

Harald Magnus Andreassen

Vegard Helleland