Årsmøte i Gjemnes Næringsforum

Årsmøtet i Gjemnes Næringsforum ble gjennomført 11.april på Flemma Grendahus. 15 medlemsbedrifter deltok på møtet.

På sakslisten var ordinære styresaker og alle vedtak var enstemmige. 

Nytt styre i Gjemnes Næringsforum er:

Ketil Sorthe, styreleder (Gjenvalg)
Øystein Angvik, nestleder (Gjenvalg)
Oscar Hovde Berntsen (Ny)
Emil Magne Warvik (Ikke på valg)
Jun Grindvold (Ikke på valg)

Vara: 

Knut Furuli (Ny) Vara nr. 1 for 1 år
Marit Fredricson (Ny) Vara nr. 2 for 1 år

Etterårsmøtet var det frokostmøte med påfølgende omvisning på Warvik Mek. verksted

Protokoll fra årsmøtet finner du her