Årsmøte Molde Næringsforum

12.april var det årsmøtet i MNF. Styreleder Olav Gjerland ble takket av for mangeårig innsats.

På sakslisten var ordinære årsmøtesaker. Olav Gjerland ble takket av som styreleder i Molde Næringsforum av ordfører Torgeir Dahl og påtroppende styreleder Kolbjørn Heggdal. De takket Olav for 11 års innsats for MNF, de siste 6 av dem som styreleder. De takket han for godt utført jobb. Uredd, gjennomføringevne og lett å jobbe sammen med var stikkord de trakk frem om han. 

Protokoll fra årsmøtet finner du her! 

Hva vi har gjort i 2017

Dugnad for realisering av Sjøfronten og Torget - Nytt sykehus, leverandørnæringen på banen – Innfartsvei, bypakke, Møreaksen –– Høgskolens rolle i regionen, samarbeid med næringslivet – Flyplassen, videreføring av Molde Lufthavnutvikling AS, arbeid for flyruter – Masterplan for reiselivsnæringen i Nesset, Molde og Midsund – Omdømmebygging: Innovasjonscamp, Karrieredager, Jobbdagen, Lederforum for Kvinner, ny Moldefilm, Romjulstreff er stikkord for hva vi har jobbet med i 2017.

Våre møtesteder og nettverksarenaer er veldig godt besøkt og en viktig del av vårt arbeid. I 2017 har vi gjennomført 22 medlemsmøter/arrangement med nærmere 2000 deltakere fra næringslivet og ca 2000 elever fra skolen i regionen.

Se utfyllende informasjon om aktiviteten i 2017 her!