Evaluering, bilder og pp fra Romsdalskonferansen 2018!

Det ble en flott dag på Romsdalskonferansen med 300 deltakere og god stemning i Bjørnsonsalen. Evalueringen viser at deltakerne er meget godt fornøyde!

140 av deltakerne har svart på evalueringen og den viser at de er svært godt fornøyd! På en skala fra 1 til hvor 1= svært dårlig  og 6= svært godt gir deltakerne et gjennomsnitt på 5,2 på spørsmålet om hovedinntrykket av konferansen. Tilsvarende høye score på 5,2  i hvilken grad forventningen til konferansen ble innfridd og 4,8 ift nytte av deltagelse på konferansen. 

52 % sier at konferansens verdi som møteplass er hovedgrunnen til at de deltar og alle, unntatt 1, sier de vil delta på neste års konferanse.  Vi fikk og mange gode innspill på tema til neste år.

Det er og interessant å se hva elevene som deltok mener, vi har gjennomført en egen evaluering for de, 30 har svart og de gir 5,0 på hovedinntrykk og tilsvarende score på forventninger og 4,8 i nytte.

Igjen takk til dere som en deltok! Vi gleder oss til å starte arbeidet med Romsdalskonferansen 2019. Sett av torsdag  26. september 2019!

Alle foto: Andrea Winter.

Presentasjoner fra dagen:

Stein Lier-Hansen
Jan Sollid Storehaug
Tom Samuelsen
Kolbjørn Stølen