Dialogkonferanse om nye bru- og fjordkrysningløysningar

Møre og Romsdal fylkeskommune er tildelt utviklingsmiddel frå Innovasjon Norge som skal bli brukt i eit innovasjonspartnarskap for nye bruløysingar. I samband med dette blir det invitert til dialog med potensielle leverandørar, fagmiljø og andre offentlege vegeigare om korleis vi kan løyse behovet for bruløysingar som er rimelege og effektive å bygge og drifte, og samtidig har høg kvalitet.
Dato15. august kl. 17:00
StedHotel Alexandra, Molde
Last ned til kalender

Agenda:

  • Presentasjon av behov og utfordringsbildet
  • Dialog om noverande løysingar og moglegheiter
  • Avklaring av innovasjonspotensialet
  • Dialog om føresetnadar for løysingsutvikling og -implementering

Det er forventa plass til inntil to deltakarar per leverandør.

Programendringar blir fortløpande registrert på Doffin.


Informasjon og påmelding i lenken