Endringer i byggebransjen

I etterkant av Eiendomskonferansen har noen aktører fra bransjen sett nærmere på hvordan byggebransjen skal forberede seg på å gjennom tilsvarende prosess som oljebransjen har vært i de siste årene.

Gjøre prosjekter på nye måter som medfører bedre fremdrift, lavere driftskostnader, bedre ift klima og kostnadsmessig reduksjon på 15-30 %. 30.januar hadde vi et spennende møte med Prosjektdirektør Jan Myhre fra Digibygg som fortalte om hvordan de jobber for å endre bransjen.