Færre seter tilbudt og nedgang i 2017

Årø fikk en nedgang i trafikken på 6,1 % i 2017. Innlandstrafikken endte på 418 450 (- 8,4 %) og utland endte opp til 54 104 (+16,4 %).

Hovedårsaken til trafikknedgangen på innland kan knyttes til ferdigstilling av Nyhamna Expansion prosjektet, samt opphør av Widerøes rute mellom Molde og Trondheim. 

Det har en klar reduksjon i antall tilbudte seter i innenlandstrafikken i 2017, og totalt ble det produsert ca 55 000 færre seter innenlands. Samtidig senket antall passasjerer seg klart mindre, med en reduksjon i antall passasjerer på ca 35 000. 

Fyllingsgraden i flyene antas altså å være bedret. Det er spesielt Widerøe og SAS som har trukket ned antall seter, mens Norwegian har omtrent samme produksjon som forrige år. 

På utland har Wizzair økt produksjonen, og passasjermengden har økt tilsvarende. På øvrige utlandsruter er produksjon og fyllingsgrad stabile. 

Vi har sett Trondheimsruten opphøre i 2017, og det samme gjelder Widerøes charterrute til Stord, som var direkte knyttet til arbeidene på Nyhamna. 

Forventer nedgang på utland i 2018 

For 2018 forventes at trafikken på utland i betydelig grad ned, ettersom Gdansk ruta er flyttet til Vigra fra 27.mars 2018. Denne ruta utgjør per i dag rundt 60 % av utenlandstrafikken på Årø, og hadde nærmere 31 000 passasjerer i 2017. 

På innland forventes nedgang i første kvartal pga Nyhamna og ettervirkningene av nedturen i oljesektoren, men utover året er det muligheter for forbedring. Det er oppstart av større bygge- og anleggsprosjekter i regionen, samt en generell forbedring av både lønnsomhet og oppdragsmengde for næringslivet i regionen.