Forespørsel/oppmodning til Gjemnes Kommune

Styret i Gjemnes Næringsforum ber kommunen sette i gang arbeid om sentrumsutvikling og samarbeid med skolen.

Kommunestyret i Gjemnes Næringsforum ber Gjemnes kommune snarlig invitere representanter for sentrale lag og organisasjoner i kommunen til et arbeidsmøte for å diskutere hvordan en ønsker at sentrum skal utvikle seg fremover. Bakgrunnen til behovet for møte er planlagt ny E-39 fra Bjerkeset til Astad. 

Styret ønsker et tettere samarbeid mellom skole og næringsliv, i første omgang ser de for seg at det bør være et mål at skolene skal besøke et visst antall bedrifter, for eksempel 3-4, i løpet av ungdomsskoleperioden. Erfaringer fra andre er at skal en lykkes med et slikt mål, må det være forankret hos skoleeier. Gjemnes Næringsforum ber derfor kommunen avklare om dette et ønskelig. Bakgrunnen for ønsket er å gi ungdommen kunnskap om hva de ulike bedriftene, både private og offentlige, driver med. Kunnskapen kan være med å gi de lyst til å ta utdannelse og velge yrker som gjør at elevene kan bli framtidige arbeidstakere i næringslivet i regionen.