Fra frokostmøtet 1.februar på Høgskolen i Molde

Fra frokostmøte 1.februar på Høgskolen, ca 100 deltakere fikk høre om digitaliseringen av Braathens og Fred.Olsen & Co, digitale verdikjeder og Bitcoin.