Nytt næringsliv del -II frokostmøte 12.april

Det var 75 påmeldte til frokostmøtet om Nytt Næringsliv - del 2 på frokostmøtet på Seilet 12. april. Bilder og noen presentasjoner fra møtet finner du her.

Møtet startet med innlegg av sjeføkonom i Sparebanken Møre Inge Furre. Furres hovedbudskap var at det ser lysere ut for de aller fleste bransjer i fylket. Leder av nytt næringsliv hos ProtoMore, Jørn Heggertveit fortalte om deres satsingen på gründere  i Molderegionen. 

Vi hadde med seks spennende gründerne/daglig ledere fra vårt nye næringsliv: 
SHM Solutions AS, daglig leder Yngve Myklebust
No Fence AS  daglig leder Erik Harstad
Tingh AS, leder salg og forretningsutvikling Bendik Hareide
SportIn Global AS, daglig leder Ole Martin Vebenstad
SwiftVet AS, daglig leder Ida Reitan Borgestrand
Cinderella Eco Solution AS, daglig leder Gunhild Sjøvik. 

De fortalte om sine bedrifter, ambisjoner, mål og hvordan det er å være gründer i regionen. Flere av de trakk frem det sterke innovasjonsmiljøet, nettverk/samarbeid mellom aktørene og ekspansivt næringsliv i regionen som svært viktige faktorer for deres utvikling fremover. 

Presentasjonene til Jørn Heggertveit og Inge Furre finner du her:

Jørn Heggertveit Proto More

Inge Furre Sparebanken Møre