Fra møtet i styringsgruppen for Masterplan for Reiselivet

En av de store vekstnæringene fremover er reiselivsnæringen. I Molde og regionen er det store muligheter for økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i næringen - dette ønsker reiselivsnæringen, kommune og næringformuene å sette fart på!

Her fra møtet mandag 12.mars i Styringsgruppen for Masterplan for reiselivsnæringen i Molde, Nesset og Midsund: Torgeir Dahl, Ulrik Sverdrup Molton, Rolf Hurlen, Odd Helge Gangstad, Didrick Ose, Hilde Stenmark Kvennes, Torunn Dyrkorn Randi Myhre, Kolbjørn Stølen, Britt Flo sammen med Børre Berglund. Erik Berg, Henriette Kitel, Odd Roar Lange, Jorid Søvik, Per Olav Eidsæter deltar og i styringsgruppen.

Molde kommune, Midsund kommune, Nesset kommune, Midsund Næringsforum og Nesset Næringforum.