Fylkeskommunen og Fylkesmannen inviterer til seminar om tilskuddsordninger

Jobbar du med samfunns- og næringsutvikling? Har du ein prosjektidé om tettstadutvikling, kultur, næringsutvikling, integrering, klima/miljø, eller andre prosjekt? Fylkeskommunen vil vise fram kva støtteordningar Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal kan tilby til utvikling, og inviterer kommunar, frivillige lag og organisasjonar og næringsforeningar til seminar.
Dato6. mars kl. 09:30 - 15:00
StedQuality Hotel Alexandra, Molde
Last ned til kalender