Inspirerende og motiverende frokostmøte om Nytt næringsliv

120 deltakere fikk høre 10 gründere fortelle om sin bedrift og visjoner på frokostmøtet om nytt næringsliv på Molde Fjordstuer onsdag 7.mars

"Vil bare takke for et inspirerende frokostmøte i dag. Ga meg både energi og tro på at vi kommer til å få en oppblomstring av nye og spennende bedrifter i regionen i årene som kommer. Fantastisk".   "Veldig motiverende og inspirerende".  Dette fikk vi tilsendt fra to av deltakerne etter frokostmøtet, og det oppsummerer møtet på en god måte. 

Bedriftene vi fikk høre fra jobber innen et bredt spekter og har høye ambisjoner; - etablering av nasjonalt gasskompetansesenter - ny støpemetode som vil kunne medføre enorme Co 2 innsparinger - kontroll på fiskevelferden -forsyne Norge med solskjerming - designerklær i samarbeid med industrien -   banebrytende softwareløsninger; det bygges opp et nytt miljø/næring i Molde.

Gründerne fortalte om gode vilkår for etablering i Molde, ProtoMore er viktig, det opplever at  Molde består av ja mennesker, bedrifter og miljøer er flinke til å dele med hverandre, og ikke minst de blir heiet på. 

De som fortalte om sin ideer, resultater så langt og visjoner for fremtiden var: 

Effee AS v/daglig leder Eirik Belland, Lillebakk Engineering AS v/daglig leder Frode Lillebakk, Urban Garden AS v/daglig leder Tugushan Alp, HD Solskjerming AS v/daglig leder Frode Hjellset, Anna Design AS v/daglig leder Anna Amundsen, Front Group AS v/daglig leder Helge Gautvik, CreateView AS v/daglig leder Even Bringsdal, Adventor AS v/daglig leder Frode Heimen, Axbit AS v/sales manager Eirik Aa og Made By Mom AS v/daglig leder Trude Nistad.

Vi heier på dere! 

Tusen takk til samarbeidspartner på møtet Sparebanken Møre. Banksjef Kolbjørn Heggdal orienterte kort om bankens satsing ovenfor nyetablererer. Ordfører Torgeir Dahl avsluttet møtet med å berømme gründerne for deres satsing og den optimisme og fremtidstro de gir.

Her finner du presentasjonene: 

HD Solskjerming AS

Anna Design AS

Front Group AS

CreateView AS

Adventor AS

Axbit AS