Hva bruker bedriftene mattefaget til i praksis?

Elever mangler ofte forståelse for hva matematikken skal brukes til i praksis og det stilles ofte spørsmål om dette i undervisningen. Bergmo ungdomsskole ønsker hjelp fra bedrifter i Molde til å snakke med elevene om dette!

Hva skal vi bruke dette til og hvorfor skal vi lære brøk, prosent, potens, geometri, regneark osv? I skolebøkene står det nærmest intet om dette. Og de fleste lærere har jo bare vært i skoleverket.

Derfor har Bergmo Ungdomsskole et stort ønske om at bedrifter i Molde kan hjelpe dem. De ønsker ikke opplæring i matematikk, men bare kunnskaper om hva bedriften bruker dette faget til. Bedriftene kan komme Bergmo eller de kan komme til bedriften (best?). Klassene er på 20-25 elever. I første omgang ønskes dette for 2 klasser på 10. trinnet.

Realfagslærer Bjørnar S. Pedersen kan samarbeide med bedriftene om evt. presentasjon/opplegg. Vi oppfordrer bedrifter som ønsker å bidra til å kontakte skolen!

Kontaktinfo til Bjørnar:
Bergmo u-skole
Bergmovn. 19 6419 Molde

Tlf: 90837314, e-post: bjornar.pedersen@molde.kommune.no