Kolbjørn Stølen kårets til Årets i 2017!

Vi gratulerer Kobjørn Stølen som fikk prisen "Årets i 2017"! Se juryens begrunnelse her.

Juryens begrunnelse:

Enkeltpersoner kan gjøre en forskjell. Det beviser Årets i. Midsundtrappene – verdens lengste sammenhengende steintrapper – setter både kommunen og regionen på kartet. Trappene ville ikke blitt realisert uten initiativtaker og primus motor, Kolbjørn Stølen. Årets i har ved sitt utrettelige pågangsmot og sin imponerende gjennomføringskraft bidratt til å styrke vår identitet, tilhørighet og stolthet. Med sitt engasjement har han stimulert til nyskaping og positivisme, vist initiativ og skaperkraft i Romsdalsregionen – helt i tråd med statuttene for utmerkelsen årets i.

Årets i er en fremragende eksponent for dugnadsånden ved sitt uegennyttige engasjement. Kolbjørn Stølen har og via prosjektene som er gjennomført og under arbeid, bidratt til fokus på humanitært arbeid ved å bidra økonomisk til arbeidernes levekår i deres hjemland.

Mange vil nyte godt av Kolbjørn Stølens innsats i lang tid fremover. Ringvirkningene kan bli store om de forvaltes godt.

Juryen består av styrelederne i næringsforumene i Molderegionen.

Alle foto: Andreas Winter