Mange gode råd og informasjon om hvordan skaffe kompetanse og midler!

Stikkord for tema på frokostmøtet hos ProtoMore 8.mai var knoppskyting, bedriftsutvikling, innovasjonsprosjekt, FOU, omstillingsmotor og kompetansemegling . De 55 som var til stede fikk mye god informasjon på møtet i dag!