Over 160 kvinner er medlem i Lederforum for Kvinner

18.-19.oktober 2018 arrangerte vi seminar for medlemmene i Lederforum for kvinner i Molderegionen. Temaet var prestasjonspsykologi og professor Staal Bjøkly var innleder.

Staal Bjøkly gav bl.a en faglig innføring av betydningen av tilhørighet/tilknytningsteorier som grunnlag for å oppnå gode resultat. Han konkluderte med at godt lederskap krever høy relasjonskompetanse og at bevisst identitet og tilknytning er avgjørende viktig for de ansattes og organisasjonens vekst og utvikling.  

Nesten 70 medlemmene deltok på samlingen som var på Angvika Gamle Handelssted. Ser her for program mm.
Over 160 kvinner er medlemmer i forumet. Se her for mer informasjon og innmelding.