Masterplan for reiselivet

Senter for aktivitetsturisme i regionen – det mest foretrukne reisemålet på Vestlandet for opplevelser innen vandring, sykling og fiske i kombinasjon med kultur- og idrettsarrangementer. Dobling av verdiskapingen innen 2030.

Det er målet  kommunene og reiselivet har satt for satsingen fremover. Se planen her.

Bakgrunnen for satsingen er en større workshop MNF arrangerte for nærings- og samfunnsliv vinteren 2017. Her deltok ordførere, næringsliv, reiseliv samarbeidspartnere mv, tilsammen 40 personer. På workshopen ble utvikling av reiselivet utpekt som et helt sentralt vekstområde for regionen. Workshopen ble fulgt opp med et frokostmøte i MNF i april 2017, der sentrale reiselivsaktører var til stede. Møtet konkluderte med at det er behov for en felles plan for utvikling av reiselivet. I etterkant av møtet ble ønsket om reiselivsplan drøftet nærmere med reiselivsaktører og senere med ordførere i de tre kommunene.

Med bakgrunn i ovennevnte tok MFN initiativ ovenfor Nesset Næringsforum og Midsund Næringsforum og deretter kommunene for å sette sammen en styringsgruppe, med mål om å utarbeide en masterplan for reiselivsnæringen. Høsten 2017/vinteren 2018 har det vært gjennomført et omfattende arbeid med å utvikle en masterplan for reiselivsnæringen i Nesset, Midsund, Molde og nå i sluttfasen Aukra kommune.

Planen konkluderer med at det er store muligheter for økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i reiselivsnæringen i de fire kommunene. Det forutsetter blant annet utvikling av flere naturbaserte opplevelser som også involverer attraksjoner utenfor de fire kommunene, men der gjestene overnatter i Molde. Disse produktene kombineres med kulturopplevelser som bidrar til å gi de et særpreg. De samlede kvalitetene og ressursene i de fire kommunene og regionen gir reisemålet internasjonal og nasjonal interesse. Med plassering mellom to av de mest besøkte naturbaserte turistattraksjonene i Norge, Atlanterhavsveien og Trollstigen, har Molderegionen et godt utgangspunkt. Regionen er blant landets mest kjente for fjellsport og friluftsliv samt kultur og idrett. Vi har derfor gode forutsetninger for å utvikle og drive ulike former for opplevelsesbasert turisme gjennom hele året. Attraksjonskraften er knyttet til natur og lett tilgjengelige aktiviteter, i tillegg til regionens kultur og historie.

Mål

Målet er å øke den lokale verdiskapingen gjennom en tydelig posisjon og et bredt og godt utviklingssamarbeid aktørene mellom - også de som ikke nødvendigvis definerer seg innenfor reiseliv.

Ambisjonen er at i 2030 er de fire kommunene et senter for aktivitetsturisme i regionen. Kundene som er par, mindre grupper, bedrifter, organisasjoner og cruisegjester kommer til Molde og regionen for helårs soft-adventure opplevelser kombinert med kultur i en urban ramme. De fire kommunene har tatt posisjon som det mest foretrukne reisemålet på Vestlandet for opplevelser innen vandring, sykkel og fiske i kombinasjon med kultur- og idrettsarrangementer. Regionen er dessuten kjent for et høykvalitets lokalmatkonsept.

Tiltak

Det er definert en omforent posisjon og profil for de fire kommunene, og det er satt opp to hovedinnsatsområder;

  • Produktutviklingstiltak for å utvikle attraksjonskraft
  • Markedstiltak for å få flere møter, intencivreiser, konferanser og eventer til Molde (MICE)

Oppstart av planen

Etter at planarbeidet ble avsluttet er det etablert en mindre styringsgruppe som er ansvarlig for iverksetting og gjennomføring av planen. Styringsgruppen består av:

Torgeir Dahl, Molde kommune, leder
Erik Berg, Classic Norway
Henriette Kitel, Thon Hotel Moldefjord
Kolbjørn Stølen, Midsundtrappene
Rolf Jonas Hurlen, Nesset kommune
Torunn Dyrkorn, Visit Nordmøre og Romsdal
Arnt Sommerlund, Aukra Næringsforum
Britt Flo, MNF, koordinator og prosjektleder

I tråd med planen er vi nå i gang med å få på plass to personer som skal jobbe med tiltakene på fulltid. Arbeidet er organisert som egne prosjekter, i regi av MNF innen de to hovedinnsatsområdene:

  • Produktutviklingstiltak for å utvikle attraksjonskraft
  • Markedstiltak for å få flere møter, intencivreiser, konferanser og eventer til Molde (MICE)

Se her for mer informasjon!