Møte med Mørebenken

11. oktober var vi sammen med flere andre på møte med Mørebenken. Vårt tema var Møreaksen. Deltakere fra Mørebenken var Helge Orten, Jenny Klinge, Sylvi Listhaug, Tove Lise Torve og Steinar Reiten.

Etter initiativ fra næringslivsorganisasjoner i fylket, har Mørebenken etablert en fast møteplass på Stortinget hver første torsdag i måneden kl 08:00 – 09:45 hvor en tar opp sentrale tema for næringslivet i fylket.