Høgskolen svarer ut ønske fra næringslivet

Høgskolen i Molde svarer ut ønske fra næringslivet og etablerer ny bachelorgrad i IT og digitalisering

Høgskolens satsing på IT-utdanning/informatikk er svært viktig for tilgangen på digitaliseringskompetanse til samfunns- og næringslivet i regionen. Høsten 2017 tok MNF derfor initiativ til å sette ned en arbeidsgruppe med representanter fra arbeidslivet for å bidra til/støtte skolen i fht Molde som ny IT-hovedstad. 

Kleive Betongbygg v/daglig leder Odd Kåre Amundsgård, SeritITpartner, v/daglig leder Frank Rødseth, Triangel AS v/daglig leder Jan Erik Grønset, Molde kommune v/personalsjef Mette Holand, Christie v/Jimmy Eriksen, I-Kuben v/daglig leder Hilde Aspaas og Brunvoll AS v/adm.dir Odd Tore Brunvoll har deltatt i arbeidet/møtene sammen med Høgskolen i Molde v/rektor Steinar Kristoffersen.

Vi er glad for at skolen nå har besluttet å etablere en ny bachelorgrad i IT og digitalisering ved Høgskolen i Molde. Skolen er nå i gang med ansettelse av en professor og en førsteamanuensis som skal undervise på studiet, og de første studentene kommer høsten 2019.

Næringslivet er veldig fornøyd med satsingen og ser er frem til samarbeidet med gode kandidater underveis og etter at de har fullført bachelorgraden.