Nærmere 50 deltakere på frokostmøtet i Bud

Nærmere 50 deltakere på frokostmøtet om Havrommet på Bryggjen i Bud og besøk hos Møre Codfish Company, mandag 3.desember.

Møtet ble arrangert i samarbeid med Hustadvika Næringsforum og Fræna Kommune. Vi fikk bla høre fra Salomon Evolution sine planer for Norges største landbasert oppdrettsanlegg, som er ferdig utbygd i 2023 og vil koste 4 mrd kr. Hustadvika Biokraftverk vil produsere 23 Gwh og forventer avklaring om oppstart i løpet av våren.

Presentasjoner fra møtet finner du her:
Salmon Evolution
Resten av presentasjonene