Omstillinger i leverandørnæringene i Møre og Romsdal

Møreforsking Molde AS har i dag publisert rapporten «Omstillinger i leverandørnæringene i Møre og Romsdal» finansiert av Gottlieb Moes Studiefond. Vi håper innholdet er av interesse.

Initieringen av dette prosjektet kom i kjølvannet av det dramatiske oljeprisfallet høsten 2014 og våren 2015, og målet med rapporten har vært å studere hvilke muligheter og begrensninger som finnes for omstilling og reorientering innen oljerelatert næringsliv i Møre og Romsdal. Analysen av de regionale næringene baserer seg på spørreundersøkelser som ble distribuert desember 2016, samt dybdeintervjuer gjennomført i april/mai 2017. 

Her ligger presentasjon av sluttrapport.

Les hele rapporten på:
http://www.moreforsk.no/publikasjoner/rapporter/naringsokonomi/1702-2-utg-omstillinger-i-leverandornaringene-i-more-og-romsdal/1077/3119/