Øverbø Gjørtz inviterer til GDPR-workshop

Gjennom 4 workshopsamlinger loser vi deg gjennom det nye regelverket og tiltakene som må iverksettes. Dette innebærer blant annet kartlegging av hvilke personopplysninger som behandles, etablering av rutiner og utarbeidelse av avtaler/erklæringer som oppfyller kravene i personvernforordningen.

Den 25. mai 2018 trer EUs personvernforordning (GDPR) i kraft. Dette innebærer at det stilles nye, strengere krav til alle som håndterer personopplysninger. Ved overtredelser av regelverket kan det bli gitt bøter med inntil 4 % av bedriftens totale omsetning.    

Gjennom 4 workshopsamlinger loser vi deg gjennom det nye regelverket og tiltakene som må iverksettes. Dette innebærer blant annet kartlegging av hvilke personopplysninger som behandles, etablering av rutiner og utarbeidelse av avtaler/erklæringer som oppfyller kravene i personvernforordningen. Det må påregnes en del egeninnsats/hjemmeoppgaver mellom samlingene, slik at deltakerne etter gjennomført workshop har implementert det nye regelverket i sin virksomhet.

Det legges opp til en fastpris per deltakende virksomhet. Tidspunkt for samlingene og pris for deltakelse kommer vi tilbake til når antall interessenter er kartlagt. Deltakende aktører deles opp i grupper på bakgrunn av bransje/størrelse på virksomhet mv.

 Interessenter bes melde seg per e-post til are@ovgj.no innen 20. april 2018. 

Mer info finner du her:

Workshop Gdpr