Sats på blått havbruk ved Fræna videregående skole!

Fylket skal ha opp en sak vedrørende opprettelse av utdanningstilbud innen Blått havbruk på Nordmøre. Ved å opprette tilsvarende tilbud som i Fræna kan en risikere å svekke et solid utdanningstilbud hvor det er investert betydelig kapital og bygget opp solid kompetanse gjennom mange år.

Fræna vgs har drevet utdanningsprogram innen fiskeri og fangst, samt utdanningsprogram innen Akva i mange år. Skolen har bygd opp et solid fagmiljø og kompetanse innen området. Tilbudet er et av de mest populære yrkesfagtilbudene ved skolen.   Fræna kommune har langvarige og solide tradisjoner innen fiskeri. Det investeres og tilrettelegges for ny virksomhet og utvikling, både fra kommunen og næringslivet sin side. 

Bl.a er det under planlegging et landbasert oppdrettsanlegg til nærmer kr 3 mrd. Videre bygges det nå nytt praksisbygg for skolen til nærmer kr 30 mill. Utdanningstilbudet fungerer som regionstilbud for Nordmøre og Romsdal og vil etter fullførte investeringer styrke sin posisjon som et attraktivt utdanningsprogram for elevene og for samarbeidende bedrifter.

Se vår høringsuttale her