Topp stemning på Eiendomskonferansen 2018!

Det ble en nyttig, lærerik og spennende dag for de 130 deltakerne.

Evalueringen viser at deltakerne er meget fornøyd med konferansen, og de gir den høye 5,38 i gjennomsnitt på en skala fra 1-6 hvor 1 er svært dårlig og 6 er svært bra på spørsmålet  "Hva er ditt hovedinntrykk av innholdet på Eiendomskonferansen 2018?" På spørsmålet "Hvor stor nytte hadde du av å delta på konferansen?" var svaret i snitt 5,14 av 6 mulige - og hele 100% av de som har svart på undersøkelsen sier at de ønsker å delta på konferansen neste år:-). 

Direktør Sverre Tiltnes i Bygg21 delte ut prisen "Hammer for beste praksis" og vi vil gratulere Per Olaf Brækkan og Møre og Romsdal fylkeskommune som mottok prisen for beste byggherrekompetanse. Se egen sak fra bygg.no her!

Presentasjoner fra konferansen finner du her: 

Ole Helge Haugen, Møre og Romsdal fylkeskommune
Gerd Nerbø, Aukra kommune
Torgeir Dahl, Molde kommune
Geir Inge Lien, Vestnes kommune
Nils Morten Bøhler, Obos
Randi Hollingen, Notar og Kristine Gautvik-Dahl, EiendomsMegler1
Sverre Tiltnes, Bygg21
Sindre Gundersen, Consto
Harald Hammer, Cowi
Brynjulf Skjulsvik, Pro Integrated Management AS
Håvard Haukeland, Spacemaker AS (passord til lenken: p45uwPDdmAWcGe7Q8.L)
Erling Dokk Holm

Neste år arrangeres Eiendomskonferansen 7.november. Sett av datoen allerede nå!