Uttale fra årsmøtet i Gjemnes Næringsforum

Uttale fra årsmøtet i Gjemnes Næringsforum til planene om nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall i Nesset kommune

Årsmøtet i Gjemnes Næringsforum vedtok den 11.04.18 følgende uttale:

Med bakgrunn i medlemmers frykt for at deres næringsgrunnlag vil bli svekket/borte som følge av mulig forurensning i fjorden ved etablering av deponi på Rausand, går årsmøtet i Gjemnes Næringsforum imot planene om deponi på Rausand.