Verden sett fra Torget 4

Med oppsummering av 2018 og hvordan vi tror det blir fremover ønsker vi alle medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt og aktivt 2019!

I 2018 har vi gjennomført 26 medlemsmøter/arrangement med nærmere 2000 deltakere fra næringslivet og ca 2000 elever fra skolene i regionen. Næringslivet er en meget aktiv og stor bidragsyter for å fremme de sakene som er viktige for regionen. Nesten 300 bedrifter, hvorav 200 unike (dvs forskjellige bedrifter), har deltatt i ulike styrer, arbeidsgrupper og programkomiteer, med innlegg på møter/arrangement, som utstillere på  karrieredager og på andre arrangement vi har gjennomført i 2018. Tusen takk til alle dere! Saker og oppgaver vi har arbeidet med i 2018 finner du ved å se på nyhetssakene på nettsiden vår.

Hva har preget 2018?
Det er to områder knyttet til samfunns- og næringsutvikling som har preget nyhetsbildet regionalt; oppblomstring av fogderikamp/fogderifokus, og utsettelse og omkamp av store infrastrukturprosjekt, sykehus og vei.  

Temperaturmålerne viser at arbeidsledigheten er lav, det rapporteres om stor aktivitet i eiendomsmarkedet, men noe lengre omsetningstid enn i 2017. Hotellene i byen melder om samlet litt økt omsetningVarehandelen er den størst bransjen omsetningsmessig i Molderegionen og de holder posisjonen. Vi henger fortsatt litt etter på utviklingen i antall innbyggere. I Kommune-NM for 2018 (tall for 2017) er alle 422 kommuner i Norge rangert med Molde på 25.plass. I forhold til den tøffe runden vi har vært gjennom, med tap av mange hundre arbeidsplasser, svak folketallsutvikling og den omstillingen næringslivet vårt er inne i, er det sterkt.

Status nå
Hovedinntrykket er at det i 2018 har vært mindre omstilling, strukturendringer, endringer i eierskap og endringer i toppledelsen i bedriftene enn i 2017, konsolidering er kanskje et riktig ord. Bedriftene fortalte i 2017 om redusert omsetning og marginer i overgangen til nye segment og markeder så tallene* for 2017 er som ventet. De viser en liten reduksjon i omsetning og inntjening. 

Når 2018 tallene kommer så tror vi en vil se en positiv utvikling, spesielt fra industri og delvis også bygg og anlegg, som sammen med varehandel er de tre største næringene i Molderegionen. Disse utgjør 60% av omsetningen og 50% av verdiskapingen i regionen.

Fremover
Bedring, mer aktivitet, spesielt for industrien er stikkord. Bedriftene rapporterer om nye kontrakter, og at ordrebøkene fylles igjen. Undersøkelser viser mer fremtidstro enn på flere år. Det søkes etter folk; antall utlyste stillinger i 2018 har økt stort, ca 60% i Molde og 40% i regionen ift 2016 og 2017. Dette viser at vi er på rett veg med snuoperasjonen etter den oljerelaterte nedturen, som særlig har rammet den maritime industrien og leverandørene hardt.

Oppsummert
Etterdønningene etter den oljerelaterte nedturen henger igjen, 2018 har på mange områder vært et år for konsolidering, og vi ser nå at det løsner. Flere rapporterer om nye kontrakter og fyller opp igjen ordrebøkene, næringslivet ansetter folk og ruster seg for det som kommer og - det er mer fremtidstro enn på mange år.

Avslutningsvis; Er vi gode nok til å heie på de som gjør det bra og de som tør? Vi avslutter med et lite juleønske; dere har alle et ansvar for å være med å bidra til å bygge en kultur som heier og dyrker fram resultater!

Med denne oppsummeringen fra Torget 4 ønsker vi alle en riktig god jul og et godt nytt år!

(*tall fra SMN, 3138 bedrifter med omsetning over 1 mill i 2017, samlet omsetning 34,3 mrd)