Vil dere være med på Trainee i Molderegionen?

Molde Næringsforum har etablert en ettårig bransjeuavhengig traineeordning: TiM - Trainee i Molderegionen. Jakter din virksomhet kompetent arbeidskraft? Er det viktig for din bedrift å ha tilgang til, tiltrekke seg og beholde kompetanse i regionen? Har dere planer eller prosjekter fremover som krever høy eller riktig kompetanse? Sjekk ut TiM - Trainee i Molderegionen!

Ved å delta i TiM er dere med på profilering/langsiktig omdømmebygging og synliggjør at næringslivet i regionen har attraktive arbeidsplasser for personer med høyere utdanning. 

Kort om TiM

Ettårig traineeordning for bedrifter innenfor alle fagretninger/bransjer.

 • Stillingene har søknadsfrist 31.mars.
 • Traineene sender søknad til TiM som videresender respektive søknader til bedriftene når søknadsfristen er ute. Resten av ansettelsesprosessen og avtale om lønn mm er opp til bedriften selv. 
 • Traineeåret varer fra august til august
 • Det legges opp til 4 faglige fellessamlinger for traineene. Samlinger med fokus på personlig utvikling med ulike tema som nettverksbygging, relasjonsledelse, presentasjonsteknikk, LØFT mm, med bruk av profesjonelle kursholdere. Teambuilding, bedriftsbesøk og erfaringsutveksling mellom traineene vil være en del av fagsamlingene. 
 • Bedriften melder interesse for ansettelse av trainee(r) ved behov.  Det koster ikke noe å være med i  traineeordningen all den tid bedriften ikke har en trainee hos seg
 • Dersom  bedrift ansetter trainee betaler den kr 50.000 til TiM, for å ha en trainee i ett år. Dette inkluderer all markedsføring, organisering og gjennomføring av fagsamlinger og turer (inkl. mat, transport, overnatting).
 • TiM deltar på karrieredager og holder bedriftspresentasjoner i løpet av året for å rekruttere traineer og markedsføre bedriftene. (Hovedsakelig i Molde, Trondheim, Oslo, Ålesund og Bergen.)
 • Sosiale medier brukes aktivt i markedsføringen. Egen prosjektside www.timtrainee.no

Krav til bedriften:

 • Mer enn 4 ansatte 
 • En mentor med ansvar for oppfølging og veiledning av traineen
 • Traineen skal ha en fagansvarlig (kan være mentor) og det skal skrives en arbeidsplan som skal inneholde arbeidsoppgaver (kan endres underveis) og en oversikt over hva traineen skal gå gjennom og lære i løpet av året.
 • Egen arbeidsavtale i hht arbeidsmiljøloven

Krav til traineen:

 • Utdanning på bachelor- eller masternivå
 • Har maksimalt 3 års arbeidserfaring etter avsluttede studier
 • Behersker norsk som arbeidsspråk

Søknadsfristen for traineene er 31. mars 2019.

MNF er programadministrator og prosjektleder som markedsfører ordningen, følger traineene og koordinerer deltakerbedriftene gjennom programmet. Sammen på laget har vi  også med oss alle næringsforum/-lag i regionen: Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Misund, Nesset, Rauma og Vestnes. 

For mer informasjon eller påmelding: Kontakt prosjektleder Britt Blichfeldt i Molde Næringsforum: tlf: 48 31 35 60, bb@moldenf.no

Bakgrunn

Traineeordninger blir positivt oppfattet blant studenter og nyutdannede og medfører større oppmerksomhet for regionen og bedrifter som søker ansatte. I Norge finnes rundt 120 ulike traineeprogrammer, de fleste i regi av enkeltbedrifter. Det finnes også noen større traineeorganisasjoner, basert på enten region eller bransje. Gjennom traineeordning får bedriften tilført ny kompetanse med bachelor- eller masterutdanning innen et fagområde hvor en har behov for ressurser.

Ved å gå sammen om en regional traineeordning får vi profilert regionen som felles arbeids- og bosted. En felles traineeordning gjør det enklere å profilere regionen for langsiktig omdømme bygging og rekruttering til regionen. TiM vil markedsføre traineestillingene ved deltagelse på karrieredager ol samt egne arrangement på en rekke utdanningsinstitusjoner over hele landet for å sikre oss de beste kandidatene innen de fagfeltene som ønskes.

TiM

MNF har i 10 år drevet traineeordningen Trainee Ingeniør Molderegionen (TIM). Da TIM ble etablert i 2007 var det stor etterspørsel etter ingeniører. Bedriftene fikk ikke tak i nok ingeniører og det var tilnærmet krisetilstander. TIM ble etablert som en arena for å promotere bedriftene samlet for å oppnå større synlighet. Via dette arbeidet initierte vi og har bidratt til å bygge en profil i fht Molderegionen som et sted for ingeniører. 

Etter 10 år med Trainee Ingeniør Molderegionen (TIM), vet vi at traineeordningen har vært et svært viktig element som har bidratt til at vi klarte å trekke til oss positiv oppmerksomhet og gode søkere til næringslivet i regionen vår. Siden oppstarten i 2007 har TIM møtt flere tusen studenter via deltagelse på karrieredager og arrangementer på universitet og høgskoler, og nærmere 1000 studenter har søkt på traineeordningen. TIM har i stor grad bidratt til markedsføring av regionen vår og vist frem bredden av mulighetene som finnes her. De to siste årene har det ikke vært like stor etterspørsel etter ingeniører til næringslivet i regionen, etter ønske fra bedriften endres ordningen til å gjelde alle fagområder samtidig som vi endrer noe på strukturen i forhold til dagens traineeordning og etablere Trainee i Molderegionen (TiM).