Vil du ha uforpliktende besøk av kompetansemegler?

Dersom dere har en idé eller utviklingsprosjekt knyttet til produkter, prosesser eller tjenester - se her! Da kan dere ha mye å hente, både kompetansemessig og økonomisk, ved å benytte ulike offentlige støtteordninger.

Vi får ofte høre, og vi ser det på statistikker, at næringslivet i Molderegionen er for lite flinke til å benytte de mulighetene som ligger i det offentlige virkemiddelapparatet. Hvorfor det er slik vet vi ikke. Sammen med ProtoMore ønsker vi å endre på dette. Vi har nylig gjennomført et frokostmøte med ulike offentlige ordninger som tema og tar nå denne ballen videre.

Har din bedrift en idé som dere ønsker å se litt nærmere på? Da har du to gode tilbud her!

Dere kan bli med i en workshop sammen med andre bedrifter, eller dere kan få en kompetansemegler på besøk til bedriften for å drøfte ideen.

ProtoMore tilbyr en workshop, der bedriftene får satt sine ideer inn i et systematisk verktøy for å se hvor i virkemiddelapparatet ideen hører hjemme. Slik kan kompetansemeglerne i ProtoMore gå videre sammen med bedriften og kobler bedriften mot riktig virkemiddel og kompetansemiljø.

Workshopen vil være i ProtoMore sine lokaler den 11. juni kl 17-20.  

Kompetansemeglere er en ordning som eies av Forskningsrådet, og organiseres lokalt av fylkeskommunen. En kompetansemegler har kjennskap til ulike virkemiddel og hjelper å koble mot riktig forskningskompetanse. Sammen med bedriften identifiseres utfordringer hvor ekstern FoU-kompetanse med fordel kan bistå bedriften. Det er ikke alltid det er forskning som er svaret, kanskje har dere et innovasjonsprosjekt som kan få støtte av ulike Innovasjon Norge ordninger, eller kanskje er behovet i første omgang kompetanse om hvilke digitale muligheter som finnes. Kompetansemeglerne hjelper å finne den veien som passer for din bedrift.

ProtoMore har to kompetansemeglere; Heidi Nakken og Finn Amundsen. De stiller mer enn gjerne opp og veileder dere dersom du er nysgjerrig på hva som kan finnes av muligheter for din bedrift.

Meld på din bedrift under og kryss av for om dere vil delta på workshopen den 11. juni og/eller om dere vil bli kontaktet for avtale om gratis og uforpliktende møte med kompetansemegler.

Vi ber om tilbakemelding innen 31. mai.

Kryss av for workshop eller kompetansemegler: