8 IT-bedrifter presenterte seg på frokostmøtet 1.oktober

Wise Consulting AS, Infor, Digital Synergi AS, Tieto, Axbit AS, Brunvoll, Serit IT-Partner og Maritech presenterte seg på frokostmøtet på Høgskolen i Molde.

Sammen med Høgskolen i Molde arrangerte vi tirsdag 1.oktober frokostmøte med tema Moldes IT-utviklingsmiljø og IT-utdanningstilbud. Til sammen har de 8 bedriftene som presenterte seg over 250 IT-ansatte i Molde. Vi fikk høre kort om hva de ulike bedriftene jobber med; alt fra sentrale utviklingsaktører til helsesektoren til verdensledende software-leverandør til sjømatsektoren.

I del II fikk vi høre både fra lokale og nasjonale bedrifter samt fra internasjonale forskere om alt fra hvorfor og hvordan utvikle samarbeid mellom skole/næringsliv, til hvordan bedriftene jobber med utvikling av IT-tjenester og hvordan læring vil skjer i fremtiden.

Lik oss og se flere bilder på Facebook-siden vår!