Ærespris til Idrettslaget Bryn

Vi gratulerer Idrettslaget Bryn med æresprisen som ble delt ut under Romsdalskonferansen 2019. Daglig leder, David-Andre Bruun, mottok prisen på vegne av Bryn IL.

Juryen består av styrelederne i næringsforumene i regionen:

Begrunnelse for prisen:

«Styrelederne i Næringsforumene i Molderegionen har i år besluttet å dele ut en ærespris. Det er første og kanskje eneste gang dette skjer.

Noen ganger er det slik at en kjenner at det er så riktig å gi en ekstra påskjønnelse, for å vise at en har verdsatt, og lagt merke til, for å gi et klapp på skuldra, for å være med å løfte frem. Temaet på konferansen er Handlekraft. Vi har mange gode eksponenter for det i regionen. For noen av de så kjenner vi at i kraft av det de har gjort så rører, og berører de oss, langt inn i hjerterota. Ikke bare oss, med andre langt utenfor vår region, ja sågar utenfor landets grenser.

Vi kjenner på handlekraften, mobiliseringen, samhørigheten og ikke minst den medmenneskelighet som ble fremvist. Enkeltpersoner, familier, ja et helt lokalsamfunn som evnet å gjøre mer enn hva man kan forvente av noen når situasjonen krever det.

Det er en ære å få lov å dele ut denne æresprisen prisen til idrettslaget Bryn."